Dokumentácia

Školský vzdelávací program

Výchovný program

2017/2018 – Výchovný program ŠKD

2016/2017 – Výchovný program ŠKD

2015/2016 – Výchovný program ŠKD

2014/2015 – Výchovný program ŠKD

Vnútorné smernice školy

Smernica o financovaní ŠKD

Smernica o financovaní CVČ

Odkaz na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Kolektívna zmluva na stiahnutie zverejnená 29.2.2016

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Kolektívna zmluva 2018 – 2022 na stiahnutie

Správy

Správa Centra voľného času a Záujmovej činnosti

ďalšie články