september 2019

Užitočné odkazy

www.potrebyovp.sk – informácie o organizácii duálneho vzdelávania http://skoly.ineko.sk/#   – rebríčky škôl http://www.corobim.sk/ – videá o profesiách http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx – možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ – SŠ v pôsobnosti KSK www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  – nezamestnanosť absolventov SŠ https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka …

Užitočné odkazy Čítajte viac »

Zoznam stredných škôl

Toto je zoznam stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Košice. Gymnáziá Cirkevné gymnázium Galaktická 9 Evanjelické gymnázium J. A. Komenského – Škultétyho 10 Gymnázium Alejová 1 Gymnázium Exnárova, Košice Gymnázium Laca Novomeského 4 Gymnázium M. R. Štefánika [1] – Nám. Ladislava Novomeského 4 Gymnázium Opatovská 7 Gymnázium Park Mládeže 5 Gymnázium Poštová 9 Gymnázium S. Máraiho – Kuzmányho 6 …

Zoznam stredných škôl Čítajte viac »

Školy s talentovou skúškou

1. Všetky umelecké školy, konzervatória: Spojená škola Konzervatórium a stredná umelecká Jozefa Adamoviča Exnárová 8 pre žiakov 9.r Konzervatórium Timonova 2 pre žiakov 9.r Súkromné konzervatórium Zádielska 12 pre žiakov 9.r Škola úžitkového výtvarníctva  Jakobyho 15=Škola umel.priemyslu pre žiakov 9.r Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 13 DOD každý deň alebo po dohovore pre žiakov 9.r …

Školy s talentovou skúškou Čítajte viac »

Osemročné gymnáziá

Osemročné gymnáziá: pre žiakov 5.ročníka Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10 prihláška do 20.2 je to bilingválne gymnázium talentová skúška Gymnázium sv.T.Akvinského prihláška do 10.4 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4 prihláška do 10.4 Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 prihláška do 10.4 Gymnázium Opatovská prihláška do 10.4 Gymnázium Trebišovská prihláška do …

Osemročné gymnáziá Čítajte viac »

Projekt IT AKADÉMIA

Strategický cieľ projektu:Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s …

Projekt IT AKADÉMIA Čítajte viac »

Začiatok šk.roka 2019/2020

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci, Dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne pozdravila na začiatku nového školského roka 2019/2020. Krásne letné dni oddychu sa skončili, dúfam, že ste si odpočinuli. Cez prázdniny však škola neodpočívala. Mali sme tu 2 letné tábory, futbalové sústredenie, kládli sme nové podlahové krytiny aj sme maľovali. Posledný augustový týždeň nastúpili …

Začiatok šk.roka 2019/2020 Čítajte viac »