Riaditeľské voľno 20.12.2019

Dňa 20.12.2019, v piatok, je pre žiakov školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. ŠKD je k dispozícii od 6.00 – 17.10 hod. Potvrdiť účasť je potrebné do štvrtku u p. vychovávateľky. Obed v školskej jedálni nie je k dispozícii. RNDr. Milena Kačmarčiková riadite