január 2020

IT ScienceLab

Naša škola je jedna zo 60 základných škôl vybavených špecializovanými laboratóriami odborného výcviku – – tzv. IT Science laboratóriami (IT ScienceLab). IT ScienceLab sa využíva priamo vo vyučovacom procese, kde slúži najmä pre pilotné overenie novo vytvorených inovatívnych metodík zameraných predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Aktívne sa ďalej využíva v rámci krúžkov, workshopov, …

IT ScienceLab Čítajte viac »