máj 2020

classroom, chairs, tables

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia, na základe Usmernenia MŠVaV SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách vám oznamujeme, že: – na I. stupni predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova a informatika nebudú hodnotené z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetu kvalitnou …

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Čítajte viac »

Usmerneniu k prijímaniu na strednú školu

1. Harmonogram na ZŠ Kežmarská 28: – 20.4. – 27.4.2020 – odovzdať podklady k Prihláške na SŠ a 8-ročné gymnáziákariérovej poradkyni pani Mgr. Dovinovej – 27.4. – 7.5.2020 – záväzné podklady od zákonných zástupcov na vyplnenie – Prihlášok na SŠ a 8 –ročné gymnáziá – 11.5. – 15.5.2020 – spracovanie Prihlášok – do 19.5.2020 – zaslanie Prihlášok poštou …

Usmerneniu k prijímaniu na strednú školu Čítajte viac »