Mesiac: jún 2020

sunflower, sunflower field, flowers

Letná škola v auguste 2020

plánujeme letné tabory ŠPORTOVÉ Florbalový tábor – 10.8.-14.8.2020, kontakt Jakub Francan 055 622 00 96 – Informácie Futbalové sústredenie – od 1.7. – 10.7.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00)od 19.8. – 28.8.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00) Kontakt R. Nagy – 09017 728 656 Turistický denný tábor II. stupeň –  3.8.-7.8.2020, kontakt S. Mižáková 0907 662 429 …

Letná škola v auguste 2020 Čítajte viac »

pencil, sharpener, notebook

Oznámenie o prevádzke školy od 15.6.2020, pondelka:

od 6.30  – 7.00  – ranná družina v 3.C triede nad školskou jedálňou od 7.00 –  8.00  – príchod žiakov do školy a triedy, ranný zdravotný filter 1. – 4. ročník ………………. 4 vyučovacie hodiny 5. ročník ……………………. 5 vyučovacích hodín od 16.00  – 16.30 – večerná spojená družina v 3.C triede nad školskou jedálňou

Oznámenie o záverečnom hodnotení žiakov

Vzhľadom na splnenie upravených cieľov predmetov a dostatočné podklady pred prerušením vyučovania aj počas prerušenia vyučovania k hodnoteniu žiakov, bolo v pedagogickej rade prerokované a schválené hodnotenie na konci školského roka nasledovne: I. stupeň 1. ročník – slovné hodnotenie 2. ročník – SJL, MAT, PVO, ANJ – klasifikácia predmetov 3. ročník – SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ – klasifikácia …

Oznámenie o záverečnom hodnotení žiakov Čítajte viac »