Mesiac: jún 2020

sunflower, sunflower field, flowers

Letná škola v auguste 2020

plánujeme letné tabory ŠPORTOVÉ Florbalový tábor – 10.8.-14.8.2020, kontakt Jakub Francan 055 622 00 96 – Informácie Futbalové sústredenie – od 1.7. – 10.7.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00)od 19.8. – 28.8.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00) Kontakt R. Nagy – 09017 728 656 Turistický denný tábor II. stupeň –  3.8.-7.8.2020, kontakt S. Mižáková 0907 662 429 …

Letná škola v auguste 2020 Čítajte viac »

Oznámenie o záverečnom hodnotení žiakov

Vzhľadom na splnenie upravených cieľov predmetov a dostatočné podklady pred prerušením vyučovania aj počas prerušenia vyučovania k hodnoteniu žiakov, bolo v pedagogickej rade prerokované a schválené hodnotenie na konci školského roka nasledovne: I. stupeň 1. ročník – slovné hodnotenie 2. ročník – SJL, MAT, PVO, ANJ – klasifikácia predmetov 3. ročník – SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ – klasifikácia …

Oznámenie o záverečnom hodnotení žiakov Čítajte viac »