Mesiac: november 2020

Projektový deň: Európsky týždeň boja proti drogám

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER Rady by sme vám každý mesiac priniesli a ukázali prehľad aktivít v našom školskom klube. V mesiaci november máme niekoľko významných dní. Prvým  z nich je  Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý každý rok trvá v období od 16.11. do 22.11. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie vboji proti užívaniu návykových látok. Okrem zdravotných následkov …

Projektový deň: Európsky týždeň boja proti drogám Čítajte viac »

Práva dieťaťa – ŠKD

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER „Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má!“                                                                                    Deklarácia práv dieťaťa OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí celého sveta. V roku 1959 schválili Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa, ktorý štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nemu pristúpila aj Slovenská …

Práva dieťaťa – ŠKD Čítajte viac »

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER

Estetizácia priestorov školy Keďže sa nachádzame v období, kedy sa rodičia nedostanú do priestorov školy, rady by sme vám ukázali práce vašich detí v našom školskom klube. Pani vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach s deťmi pracujú a vytvárajú rôzne diela. Deti sú veľmi šikovné, radi kreslia, maľujú, strihajú a lepia. Tvorivosť a kreativitu detí pani vychovávateľky podporujú tým, že ich dielka vystavujú na …

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER Čítajte viac »

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Janka Galatová založila na sociálnej sieti skupinu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu následne zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je balíček určený pre babičku alebo deduška. Milí rodičia a žiaci, veríme, že …

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Čítajte viac »

Výrobky na Vianočnú burzu

Vianoce sa blížia – a tak na pôde našej školy finišujú prípravy na vianočnú burzu. Pripravujú p. učiteľky, p. vychovávateľky, aj žiaci so svojimi rodičmi. Dovolíme si inšpirovať Vás mamičkou žiaka 3.B triedy Branka Potočňáka – pani  Potočňákovou, ktorá nám poslala plnú krabicu s láskou vytvorených výrobkov,  za ktoré by sa nehanbili ani v obchode. …

Výrobky na Vianočnú burzu Čítajte viac »

Projekt: Nakupovanie, obchod spojený s finančnou gramotnosťou.

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  Je dobré, keď sa rozumným postojom k peniazom zaoberajú už žiaci na 1.stupni v rôznych predmetoch. Tento týždeň sme sa  so žiakmi 4.A zahrali na obchod a nakupovanie v anglickom jazyku– kde si žiaci …

Projekt: Nakupovanie, obchod spojený s finančnou gramotnosťou. Čítajte viac »

Súťaž – Práca polície očami detí

Naši žiaci sa svojimi kresbami zapojili do súťaže – Práca polície očami detí.Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v rámci preventívnych aktivít výtvarnú súťaž pre žiakov I. stupňa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach. Vyhodnotenie prebehlo v triedach víťazov. Ďakujeme za nádherné kresby všetkým žiakom.