marec 2021

Dištančná výučba anglického jazyka na 1. a 2. stupni

Na základnej  škole Kežmarská 28 máme dlhoročnú tradíciu vo výučbe cudzích jazykov. V súčasnosti prebieha dištančné  vzdelávanie prostredníctvom digitálneho nástroja  Micsrosoft Teams. V rámci MS Teams žiaci majú uložené v položke Poznámky z  predmetu jednotlivé materiály a informácie k novému učivu. Žiaci získavajú zručnosti tímovej spolupráce – pri práci v dvojiciach, či skupinách  vytvorením virtuálnej  miestnosti, kde si precvičujú napr. …

Dištančná výučba anglického jazyka na 1. a 2. stupni Čítajte viac »

easter, egg, colorful

Veľkonočná pohľadnica

Milí spolužiaci, blížia sa veľkonočné sviatky. Väčšina z nás ich nebude tráviť so širšou rodinou, ako to bolo po minulé roky. Niekedy bolo dobrým zvykom posielať rodine, priateľom a známym papierové pohľadnice a želať tak pekné prežitie sviatkov. Tento zvyk sa ale žiaľ vplyvom moderných technológií vytráca a nahradili ich sms-ky a rôzne iné výdobytky …

Veľkonočná pohľadnica Čítajte viac »

human, hand, company

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva

Prechod na online vzdelávanie nezaskočil kariérového poradcu na našej škole. Spolupracuje  so strednými školami, rôznymi inštitúciami, CPPPaP a poskytuje našim žiakom online exkurzie, prednášky a rôzne aktivity zamerané na profesijnú orientáciu. V stredu 17. februára 2021 On line exkurzia SPŠE Komenského. Bol to online deň otvorených dverí, ktorý prebiehal ako live stream na portáli YouTube. Záujemcovia mali …

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva Čítajte viac »

girl, child, flowers

Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov?

Prednášky v spolupráci s MP Education:Pre žiakov 3.ročníka – „Na svete nie si sám“Obsah: podpora individuality a zdravého sebavedomia žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť…), prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácia kultúrnej rozmanitosti a rozvoj zodpovednosti voči sebe.Pre žiakov 4.ročníka – „Vymyslená krása“Obsah: čo je krásne, vplyv rodiny a okolia na vnímanie hodnôt, vnímanie krásy prostredníctvom …

Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov? Čítajte viac »

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – MAREC

Estetizácia priestorov školy Za oknom to síce ešte tak nevyzerá, na chodbách našej školy, už áno. Zavítala k nám pani Jar. Chodby našej školy už zakvitli prvými jarnými kvetmi, ktoré vytvorili deti spolu s pani vychovávateľkami. Deti veľmi rady tvoria, kreslia maľujú, strihajú a lepia. S nadšením sa pustili do tvorenia,  spolu s vychovávateľkami vytvorili v školskom klube dielka s jarnou …

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – MAREC Čítajte viac »

Úžasné umiestnenia

Dňa  5.2.2021 sa uskutočnilo slovenské kolo súťaže Ruské slovo. Bol to už 15.ročník. Žiačka Emília Bajin z 3.B triedy  sa  umiestnila na 1. mieste. Súťažila v kategórii próza – ruskojazyčné prostredie. Okrem nej mali pekný úspech v krajskom kole aj žiačky druhého stupňa . Radka Antalová z 8.A – 3.miesto v kategórii poézia, Lenka Oroszová z 8.A – 5. miesto v kategórii  …

Úžasné umiestnenia Čítajte viac »

hands, human, old human

Žiacka školská rada, mesiac marec

Milí spolužiaci, prebieha mesiac marec, ktorý je venovaný aj úcte k starším. Preto vás chceme povzbudiť, aby ste počas celého mesiaca venovali pozornosť najmä starším ľuďom. Môžete zatelefonovať starým rodičom, pripraviť im niečo, čo ich poteší, s niečím im pomôcť. Ale chceme vás poprosiť, aby ste si všímali aj starších ľudí v svojom okolí a …

Žiacka školská rada, mesiac marec Čítajte viac »

Christmas cards exchange

V rámci spolupráce pod záštitou programu e Twinning sa naši žiaci v triedach 7.B a 8.C pod vedením pani  učiteľky Eriky Lichvarovej, Mgr. zúčastnili projektu Christmas cards exchange. Projekt bol realizovaný v  mesiaci  december 2020. Spolupráce sa zúčastnilo  6 krajín – Španielsko, Turecko, Taliansko, Poľsko, Česko, vrátane Slovenka. Cieľom projektu bolo vytvoriť vianočné pozdravy  obohatené o tradície, zvyky …

Christmas cards exchange Čítajte viac »

cinema strip, movie, film

Prehliadka školy – krátke videá

https://youtu.be/bom8e7MxDhkhttps://youtu.be/YUY8q0SUdn0https://youtu.be/fPN9r1h94K8https://youtu.be/upDiS1N8B18https://youtu.be/gwGLqEOVSGkhttps://youtu.be/1q3-3b70XHchttps://youtu.be/MRGY7pmUGh4https://youtu.be/Fi_-XYUdttshttps://youtu.be/40ZEUyoi6t0https://youtu.be/ORy0x4AanVghttps://youtu.be/G5uQE_VFIV0https://youtu.be/4hWBxST-trUhttps://youtu.be/gVfUL2JWv-s