apríl 2021

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021

Od 3.5.2021  žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca predkladá: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti každých 7 dní  a tiež pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti pre všetkých žiakov ZŠ – TU

Boj o trofej – Hula Hop

Do tried sa konečne opäť vrátili všetky deti 😊 V školskom klube sa nielen vzdelávame a tvoríme ale venujeme sa aj športovo-pohybovým aktivitám.  Do nášho výchovno-vzdelávacieho programu sme ich zaradili v rámci projektových dní.  V uplynulých dňoch bolo počasie síce chladné ale ani to nás neodradilo aby sme si zasúťažili v točení kruhu pod názvom Hula – hop. Z príjemne stráveného …

Boj o trofej – Hula Hop Čítajte viac »

Verejné obstarávanie – archív

Výzvy na predloženie ponuky – prieskum trhu Profil verejného obstarávateľa ZŠ Kežmarská 28, Košice Základná škola Kežmarská 28, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Verejné obstarávanie podľa § …

Verejné obstarávanie – archív Čítajte viac »