Mesiac: september 2021

Projekt „Tréneri v škole“

je podporený Úradom Vlády SR. Je určený pre žiakov 1. stupňa. Žiaci sa hravou formou zoznámia s rôznymi druhmi športov prostredníctvom externých trénerov, osobností športu. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády.

lab, research, chemistry-217043.jpg

Domáce samotestovanie

Návod na použitie samodiagnostického testu Dôležité upozornenie zo stránky MŠVVaŠ SR: Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca potvrdzovať triednemu učiteľovi prostredníctvom – eškoly, e-mailu alebo smsky. Zákonný zástupca …

Domáce samotestovanie Čítajte viac »