Mesiac: február 2022

Olympijský festival na ZŠ Kežmarská 28

Pripravujeme Cieľ: Prostredníctvom piatich základných princípov olympizmu: – radosť z vynaloženého úsilia; –  zmysel pre fair play;– harmonický rozvoj tela, mysle a ducha  zvýšiť kladný vzťah k pohybovej aktivite a pozitívnemu správaniu sa k sebe i v kolektíve.   Termín: V období marec – apríl 2022 sa budeme venovať nielen rozvoju kognitívnych schopností ale viac sa zameriame na fyzický, osobnostný a sociálny …

Olympijský festival na ZŠ Kežmarská 28 Čítajte viac »

abstract, art, border-1817584.jpg

Numerika

Žiaci I. stupňa, chcete lepšie a rýchlejšie počítať? Na škole otvárame od marca do júna 2022 dve malé skupiny v pondelok a v stredu od 13.15 – 15.15 hod.  www.numerika.sk

Spolu múdrejší III

V období od 1.2.2022 – 17.6.2022 sa na škole bude realizovať  projekt  „Spolu múdrejší III“ z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zlepšovanie vedomostí žiakov, vyrovnávanie rozdielov dištančného a prezenčného vzdelávania v malých skupinách mimo vyučovania. Ministerstvo školstva – info Spolu múdrejší III