Mesiac: jún 2022

Škola v prírode

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili Školy v prírode v zariadení Plejsy. Zážitky, pohyb, turistika, hry, tance, súťaže, plávanie – tu všetko im pani učiteľky pripravili. A vrcholom bola olympiáda v zmysle hesla: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Ale my sme vyhrali, lebo sme tam boli. pani učiteľky ZŠ Kežmarská 28

pyrite, pyrites, mineral-345564.jpg

Exkurzia do Východoslovenského múzea

Dňa 21.6.2022 sa deviataci 9.A a 9.B triedy zúčastnili exkurzie do Východoslovenského múzea, konkrétne do sekcie Príroda Karpát v sprievode p. uč. A. Kubičkovej a učiteľky biológie M. Holkovej. Tematicky išlo o zhrnutie učiva biológie 9. ročníka so zameraním na neživú prírodu. Boli sme rozdelení do dvoch skupín a v prvou časťou  expozície nás sprevádzal zamestnanec múzea -paleontológ, ktorý veľmi …

Exkurzia do Východoslovenského múzea Čítajte viac »

Praktická aktivita 5.r. – lúčny ekosystém

Tradične každý rok, poslednú praktickú aktivitu so žiakmi 5. ročníka absolvujeme vonku na šk. dvore, kde žiaci, rozdelení na skupinky, hľadajú kvitnúce, nekvitnúce, liečivé byliny a stromy, ktoré s pomocou učebnice a mobilnej aplikácie PLANTNET majú správne pomenovať. Svoje zistenia zapisujú do protokolu a na záver ich správnosť skontroluje p. uč. M. Holková.

electrocardiogram, blood pressure, ekg-2858693.jpg

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov DMZ I a DMZ II.

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov, organizovaná SČK Košice, sa uskutočnila 9.6.2022 na ZŠ Čordáková 50, súťažilo v nej 17 družstiev z 1. a 2. stupňa ZŠ z celých Košíc.V tejto súťaži sme mali zastúpenie družstvom žiakov 1. stupňa, ktoré pripravovala p.uč. J. Šefčíková, v zložení T.Vargošková, M. Klíka, M.Bajin, O. Tiliščák, E. Smolejová, V. Kovalová. Vyhrali 2. miesto a družstvo dievčat …

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov DMZ I a DMZ II. Čítajte viac »

woman, path, nature-2827304.jpg

Fond zdravia mesta Košice,

neinvestičný fond vyhlásil dňa 10.04.2022 GRANTOVÝ PROGRAM NA ROK 2022 na predkladanie projektov, ktorých obsah musí korešpondovať s témou: „Pokoj v duši – zdravie v tele“. Aj naša škola sa do výzvy projektu zapojila a napísala zámer projektu pod názvom: „Spoločne sa zahráme – priestor spolu skrášlime“ – a projekt bol podporený Zámer a ciele projektu: 1.Je …

Fond zdravia mesta Košice, Čítajte viac »

architecture, outdoors, city-3372098.jpg

Neobyčajná hodina ruského jazyka

V stredu 15.6.2022 žiaci 9.B a 8.AB sa v rámci predmetu ruský jazyk zúčastnili exkurzie v centre mesta. Žiaci mali za úlohu naučiť sa krátky text o pamätihodnostiach mesta Košice. Žiaci po rusky rozprávali o histórii mesta, o Dóme sv. Alžbety, kaplnke sv. Michala, o múzeách, športe  a oddychu v našom meste. Pani učiteľka Mgr. Anna Magurová naše poznatky zaznamenávala na video. Takýto typ …

Neobyčajná hodina ruského jazyka Čítajte viac »