marec 2023

information, info, news-1015298.jpg

Oznam riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach  týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň  22.03.2023 (streda)  žiakom piateho až ôsmeho ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia Testovania 9. Riadne vyučovanie bude pokračovať 23.03.2023. Všetci žiaci 5. – 8. ročníka sú  22.03.2023 (streda)  z obeda automaticky odhlásení. Mgr. Želmíra …

Oznam riaditeľské voľno Čítajte viac »

homework, school, problem-2521144.jpg

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka V školskom roku 2022/2023 je riadny termín Testovania 9 stanovený na 22. marca 2023 (streda). Náhradný termín testovania je určený na 04. a 05. apríla 2023. Základné informácie: https://www2.nucem.sk/dl/5386/Zakladne%20informacie%20T9_2023.pdf Špecifikácia k testu z matematiky T9 2023: https://www2.nucem.sk/dl/5360/T9_2023_specifikacia%20testu_MAT.pdf Špecifikácia k testu zo slovenského jazyka T9 2023: https://www2.nucem.sk/dl/5358/T9_2023_specifikacia%20testu_SJSL.pdf