akce v škd

Šachový krúžok

Šach nám pomáha rozvíjať: Pozornosť – deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie, Predstavivosť – sú nútené prestaviť si rôzne akcie v rôznom poradí, pred

čítať celý článok »