AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – APRÍL

ESTETIZÁCIA PRIESTOROV ŠKOLY

V mesiaci apríl sme sa zamerali na environmentálnu výchovu. V školskom klube sme do výchovno-vzdelávacieho procesu zaradili projektový týždeň:  Apríl – mesiac lesov. Spoločným dielom bude veľká chodbová nástenka zameraná na ochranu životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy sme nezabudli ani na Deň Zeme, ktorý si pripomíname vždy 22. apríla. Naše chodby zdobia plagáty, ktoré vyrobili deti v školskom klube.

Ďalším nemenej dôležitým dňom je Deň narcisov, ktorého symbolom je veľmi známy žltý narcis. Pani vychovávateľky si tento  deň pripomenuli rôznymi aktivitami – prezentáciami, rozhovormi aby deti pochopili a uvedomili si dôležitosť súcitu a spoluúčasti so slabšími a chorými.

Nech sa páči, ukážka prác vašich detí 😊

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »