AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – DECEMBER – NOVÉ HRY

V decembri sme do školského klubu detí dostali nové hry. Záujem zo strany detí bol veľký, hneď ich vyskúšali a veruže bolo veselo.

V mene detí sa chceme poďakovať vedeniu školy a rodičovskej rade za spríjemnenie a podporu  aktívneho trávenia voľného času na školskom dvore.

Z aktívne stráveného popoludnia vám prinášame fotodokumentáciu.

ďalšie články