AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – SEPTEMBER

Každý sa vráti rád 

Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch. Pod nízkym nebom divé husi letia na teplý juh. Dosť bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier. Leto je preč a do dverí nám zaklopal september.                                   

Alojz Čobej

Ahoj škola, sme tu zas! Chodby a triedy našej školy sa opäť zaplnili žiakmi. Pre prváčikov si pani vychovávateľky prichystali krásne farebné nástenky na privítanie.

Teší nás, že sa môžeme v školskom klube detí venovať našim žiakom prezenčne a spoločne vytvárať dielka, ktoré skrášlia priestory a chodby našej školy. Výchovno – vzdelávací plán ŠKD je zameraný na rôzne oblasti výchovy, a to napr. spoločenskú, prírodovednú, estetickú, pracovno-technickú a telovýchovnú. Keďže obdobie jesene ponúka nesmierne veľa námetov na tvorenie, prinášame vám ukážky prác z oblasti estetickej a pracovno-technickej.

Naše – vaše deti veľmi rady kreslia, maľujú, strihajú, tvoria či modelujú. Na stenách sa už objavili aj prvé zaujímavé dielka a výtvory našich šikovných žiakov.  Potešte sa našou fotogalériou!

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »