Aktuálne – Zápis do 1. ročníka

 1. Elektronicky   – elektronická prihláška  TU
  – rodičia neprídu osobne na zápis od 16.4. – 18.4.2020
  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční  do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadnej situácie. Zákonní zástupcovia budú vyzvaní e-mailom.
 2. Osobne    – rodičia, ktorí nemajú možnosť podať elektronickú prihlášku
  – obidvaja rodičia, bez osobnej prítomnosti dieťaťa 
  – doniesť rodný list dieťaťa, občianske preukazy rodičov
  – v prípade, ak príde jeden rodič, je potrebný súhlas druhého zákonného zástupcu  TU

16. apríl 2020 –  štvrtok,  od 14.00 do 18.00 hod.
 17. apríl 2020 –  piatok,   od 14.00 do 18.00 hod.
18. apríl 2020 –  sobota,  od   8.00 do 12.00 hod.

Odklad: 

TU  Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky poslať na email skola@zskezmarska28.sk

Dodatočne, podľa pokynov, ktoré budú zverejnené doložiť k odkladu:

 1.  Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 2.  Odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »