ZŠ Ke 28

ZŠ Ke 28

1.STUPEŇ – Postup elektronického podania čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním údajov (1.-4.ročník)

Po prihlásení sa do elektronickej žiackej knižky – Škola na webe si zvoľte položku  COVID 19 Kliknite na „plusko“. Na tejto stránke máte pdf formát potrebných dokumentov (11/a a 11/b) Vyberte vyhlásenie č. 11/a Po pozornom prečítaní zvoľte: a) prvú možnosť, ak máte test, a doplňte  dátum testu b) druhú možnosť, ak máte platnú výnimku, a napíšte dôvod …

1.STUPEŇ – Postup elektronického podania čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním údajov (1.-4.ročník) Čítajte viac »

2.STUPEŇ Postup elektronického podania čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním údajov (8. a 9.ročník)

Po prihlásení sa do elektronickej žiackej knižky – Škola na webe si zvoľte položku  COVID 19 Kliknite na „plusko“. Na tejto stránke máte pdf formát potrebných dokumentov (8/a a 8/b) Vyberte vyhlásenie č. 8/a Po pozornom prečítaní zvoľte: a) prvú možnosť, ak máte obidvaja testy, a doplňte  dátumy testov b) druhú možnosť, ak máte obidvaja platnú výnimku, …

2.STUPEŇ Postup elektronického podania čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním údajov (8. a 9.ročník) Čítajte viac »

Verejné obstarávanie – archív

Výzvy na predloženie ponuky – prieskum trhu Profil verejného obstarávateľa ZŠ Kežmarská 28, Košice Základná škola Kežmarská 28, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Verejné obstarávanie podľa § …

Verejné obstarávanie – archív Čítajte viac »

wrench, spanner, repair

Zákazky SSŠ Eranet

Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B, D a telocvičňaDňa 07.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilóny A, B,D a telocvičňa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.04.2021 do 08:30 hod.Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Dištančná výučba anglického jazyka na 1. a 2. stupni

Na základnej  škole Kežmarská 28 máme dlhoročnú tradíciu vo výučbe cudzích jazykov. V súčasnosti prebieha dištančné  vzdelávanie prostredníctvom digitálneho nástroja  Micsrosoft Teams. V rámci MS Teams žiaci majú uložené v položke Poznámky z  predmetu jednotlivé materiály a informácie k novému učivu. Žiaci získavajú zručnosti tímovej spolupráce – pri práci v dvojiciach, či skupinách  vytvorením virtuálnej  miestnosti, kde si precvičujú napr. …

Dištančná výučba anglického jazyka na 1. a 2. stupni Čítajte viac »

easter, egg, colorful

Veľkonočná pohľadnica

Milí spolužiaci, blížia sa veľkonočné sviatky. Väčšina z nás ich nebude tráviť so širšou rodinou, ako to bolo po minulé roky. Niekedy bolo dobrým zvykom posielať rodine, priateľom a známym papierové pohľadnice a želať tak pekné prežitie sviatkov. Tento zvyk sa ale žiaľ vplyvom moderných technológií vytráca a nahradili ich sms-ky a rôzne iné výdobytky …

Veľkonočná pohľadnica Čítajte viac »

human, hand, company

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva

Prechod na online vzdelávanie nezaskočil kariérového poradcu na našej škole. Spolupracuje  so strednými školami, rôznymi inštitúciami, CPPPaP a poskytuje našim žiakom online exkurzie, prednášky a rôzne aktivity zamerané na profesijnú orientáciu. V stredu 17. februára 2021 On line exkurzia SPŠE Komenského. Bol to online deň otvorených dverí, ktorý prebiehal ako live stream na portáli YouTube. Záujemcovia mali …

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva Čítajte viac »