Rok_2020_2021

board, slate, blackboard

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Kežmarská 28, Košice v školskom roku 2020/2021 – AKTUALIZÁCIA (12. 10. 2020)

Zelená fáza: predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho pozitívneho žiaka či zamestnanca a v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19.  Oranžová fáza: nastáva v prípade podozrivého potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia RÚVZ SR.  Červená fáza: nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadov medzi …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Kežmarská 28, Košice v školskom roku 2020/2021 – AKTUALIZÁCIA (12. 10. 2020) Čítajte viac »

Projektový deň – Svetový deň zvierat 4. október

4. október patrí zvieratám na celom svete, v tento deň si pripomíname Svetový deň zvierat. Vyhlásený bol na konferencii ekológov vo Florencii už v roku 1931, je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudského pokolenia k živočíšnej ríši. Aj v našom školskom klube sme na tento deň nezabudli a rozhodli sme …

Projektový deň – Svetový deň zvierat 4. október Čítajte viac »

time, work, clock

Prevádzka školy od 5.10.2020

Vstup cudzím osobám (rozumie sa akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka)do priestorov školy je zakázaný! Možné je len:  zazvoniť na domový telefón a zavolať dieťa z triedy  čakať vonku pred vchodovými dverami  vstúpiť do školy so súhlasom riaditeľky školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (k dispozícii na vrátnici)Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnostiVyhlásenie zákonného zástupcu o …

Prevádzka školy od 5.10.2020 Čítajte viac »

classroom, school, education

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v Základnej škole Kežmarská 28, Košice pre školský rok 2020/2021aktualizované 21. 09. 2020 1.  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Informácie o zákaze a podmienkach vstupu sú zverejnené na vchodových …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Čítajte viac »

Exkurzia – Botanická záhrada

Dňa 14.9.2020 sa žiaci 5.A a 5.C zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade UPJŠ. Oboznámili sa s expozíciou tropickej a subtropickej vegetácie,  s expozíciou dekoratívnej flóry, prešli sa náučným chodníkom o Živote včely. Mali možnosť sa oboznámiť aj s podujatiami a činnosťou BZ v oblasti spoločenskej(koncerty, obrady, fotografovanie…), vedeckou činnosťou Botanickej záhrady. Študenti botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov BZ UPJŠ …

Exkurzia – Botanická záhrada Čítajte viac »