Rok_2021_2022

Deň Indiánov

Projektový deň u druhákov pod názvom “ Deň Indiánov“ bol v znamení dobrej nálady, nových zážitkov a hry. Zážitkovou formou deti získali nové informácie o neznámej kultúre a ich zvykoch. Počas vyučovania sme súťažili, vyrábali čelenky, počítali, čítali si históriu Indiánov, robili kviz a len tak šantili. V závere dňa sme si fajkou priateľstva utvrdili …

Deň Indiánov Čítajte viac »

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – DECEMBER – NOVÉ HRY

V decembri sme do školského klubu detí dostali nové hry. Záujem zo strany detí bol veľký, hneď ich vyskúšali a veruže bolo veselo. V mene detí sa chceme poďakovať vedeniu školy a rodičovskej rade za spríjemnenie a podporu  aktívneho trávenia voľného času na školskom dvore. Z aktívne stráveného popoludnia vám prinášame fotodokumentáciu.

snowflake, ornaments, christmas tree-1823942.jpg

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú od 20.12.2021 do 7.1.2022. Predpokladaný nástup do školy je 10.1.2022. VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROKPRICHÁDZAME PRIAŤ,ABY ČLOVEK ČLOVEKA MAL RÁD,ABY JEDEN DRUHÉMU VIAC ŠŤASTIA PRIAL,ABY TEN NOVÝ ROK ZA TO STÁL.

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU

NOVEMBER – DECEMBER Pomaly ale isto nám Vianoce klopú na dvere, o čom svedčí aj výzdoba našich chodbových priestorov. Naše chodby a nástenky sú zaplavené snehovými vločkami, snehuliakmi, vianočnými stromčekmi, Mikulášmi a nechýba ani sob Rudolf. V uplynulých mesiacoch sme sa v školskom klube detí v spoločensko – vednej výchove zamerali na prevenciu a vzdelávanie v oblasti drogových závislostí a Práv detí. Venovali …

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU Čítajte viac »

Vianočná burza

Dňa 7.12.2021 sa na našej škole uskutočnilo otvorenie Vianočnej burzy. Program  vytvorila pani vychovávateľka Gabriela Krillerová v spolupráci so  žiakmi 4.C triedy. Nakoľko  hygienická situácia nedovoľuje miešanie jednotlivých tried, chceme touto formou ukázať veľmi peknú aktivitu žiakov, pochváliť a poďakovať im za ich veľmi pekný program.

Záložka do knihy

Žiaci našej školy sa zapojili do kreatívneho projektu na podporu čítania, ktoré ich motivuje, aby rozprávali o knihách, vyhľadali príbehy. Spoznávajú čaro rozprávok, silných postáv. Ide o projekt na spoznanie partnerskej školy, jej aktivít, školského života, výmenu dobrých aktivít z praxe. Pani učiteľky so žiakmi vyrobili pestré záložky pre kamarátov z partnerskej školy. Partnerskou školou nám bola Základná škola …

Záložka do knihy Čítajte viac »