Rok_2021_2022

pyrite, pyrites, mineral-345564.jpg

Exkurzia do Východoslovenského múzea

Dňa 21.6.2022 sa deviataci 9.A a 9.B triedy zúčastnili exkurzie do Východoslovenského múzea, konkrétne do sekcie Príroda Karpát v sprievode p. uč. A. Kubičkovej a učiteľky biológie M. Holkovej. Tematicky išlo o zhrnutie učiva biológie 9. ročníka so zameraním na neživú prírodu. Boli sme rozdelení do dvoch skupín a v prvou časťou  expozície nás sprevádzal zamestnanec múzea -paleontológ, ktorý veľmi …

Exkurzia do Východoslovenského múzea Čítajte viac »

Praktická aktivita 5.r. – lúčny ekosystém

Tradične každý rok, poslednú praktickú aktivitu so žiakmi 5. ročníka absolvujeme vonku na šk. dvore, kde žiaci, rozdelení na skupinky, hľadajú kvitnúce, nekvitnúce, liečivé byliny a stromy, ktoré s pomocou učebnice a mobilnej aplikácie PLANTNET majú správne pomenovať. Svoje zistenia zapisujú do protokolu a na záver ich správnosť skontroluje p. uč. M. Holková.

electrocardiogram, blood pressure, ekg-2858693.jpg

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov DMZ I a DMZ II.

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov, organizovaná SČK Košice, sa uskutočnila 9.6.2022 na ZŠ Čordáková 50, súťažilo v nej 17 družstiev z 1. a 2. stupňa ZŠ z celých Košíc.V tejto súťaži sme mali zastúpenie družstvom žiakov 1. stupňa, ktoré pripravovala p.uč. J. Šefčíková, v zložení T.Vargošková, M. Klíka, M.Bajin, O. Tiliščák, E. Smolejová, V. Kovalová. Vyhrali 2. miesto a družstvo dievčat …

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov DMZ I a DMZ II. Čítajte viac »

woman, path, nature-2827304.jpg

Fond zdravia mesta Košice,

neinvestičný fond vyhlásil dňa 10.04.2022 GRANTOVÝ PROGRAM NA ROK 2022 na predkladanie projektov, ktorých obsah musí korešpondovať s témou: „Pokoj v duši – zdravie v tele“. Aj naša škola sa do výzvy projektu zapojila a napísala zámer projektu pod názvom: „Spoločne sa zahráme – priestor spolu skrášlime“ – a projekt bol podporený Zámer a ciele projektu: 1.Je …

Fond zdravia mesta Košice, Čítajte viac »

architecture, outdoors, city-3372098.jpg

Neobyčajná hodina ruského jazyka

V stredu 15.6.2022 žiaci 9.B a 8.AB sa v rámci predmetu ruský jazyk zúčastnili exkurzie v centre mesta. Žiaci mali za úlohu naučiť sa krátky text o pamätihodnostiach mesta Košice. Žiaci po rusky rozprávali o histórii mesta, o Dóme sv. Alžbety, kaplnke sv. Michala, o múzeách, športe  a oddychu v našom meste. Pani učiteľka Mgr. Anna Magurová naše poznatky zaznamenávala na video. Takýto typ …

Neobyčajná hodina ruského jazyka Čítajte viac »

tennis, racket, court-923659.jpg

Projekt „Tenis do škôl – základy tenisu na hodinách telesnej výchovy  na I. stupni základných škôl“

Vyhodnotenie projektu: Počet zúčastnených tried : 4    ( 2.B, 3.A, 3.B, 3.C)Počet žiakov:  88 žiakovPočet pedagógov:  5 Organizácia programu na hodinách TSV: Žiaci  začali s projektom od 25.4.2022 v rámci hodín telesnej výchovy.Hodiny boli realizované podľa počasia v:– tenisová hala tenisového klubu Mladosť – (areál ZŠ Kežmarská 28)– tenisové kurty tenisového klubu Mladosť – Popradská ulica Vyučovacie …

Projekt „Tenis do škôl – základy tenisu na hodinách telesnej výchovy  na I. stupni základných škôl“ Čítajte viac »

Dobrovoľnícke podujatie – Naše mesto

Milí rodičia, učitelia, milí žiaci. V piatok 10. júna sa naša škola zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku pod názvom Naše mesto. Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa už po pätnásty krát zapojili firemní zamestnanci – dobrovoľníci, aby pomohli skrášliť školy, škôlky, vyčistiť a zlepšiť mesto v ktorom žijú iným organizáciám, ktoré …

Dobrovoľnícke podujatie – Naše mesto Čítajte viac »

Čitateľská gramotnosť v ŠKD

Hlavnou myšlienkou „Malý Princ“ od Antoine de Saint-Exupéry bolo pochopenie detského sveta, detských túžob, lásky, priateľstva a pokory. Príbeh je venovaný dospelým, lebo aj oni boli voľakedy  deťmi so svojimi túžbami a snami, ale tie postupne vyprchali a stratili sa v dospelom svete. Žiaci 3.A milo prekvapili  záujmom  o  „Malom Princovi“  a jeho autorovi  a  príbeh sa im  veľmi …

Čitateľská gramotnosť v ŠKD Čítajte viac »

Lego súťaž

V Miškolci dňa 7.6.2022 sa pätica našich ôsmakov (Peter Balta, Michal Jakub, Ľuboš Straka, Martin Mišenda a Radko Balušík) popasovala na Medzinárodnej súťaži so stavebnicou Lego Spikee, kde si preverili svoje schopnosti v stavbe lego robota, ktorý riešil 3 zo šiestich úloh na súťažnej podložke. Chlapci na tomto projekte pracovali týždne, a verte mi, nebolo …

Lego súťaž Čítajte viac »