Rok_2021_2022

Olympijský festival na ZŠ Kežmarská 28

Pripravujeme Cieľ: Prostredníctvom piatich základných princípov olympizmu: – radosť z vynaloženého úsilia; –  zmysel pre fair play;– harmonický rozvoj tela, mysle a ducha  zvýšiť kladný vzťah k pohybovej aktivite a pozitívnemu správaniu sa k sebe i v kolektíve.   Termín: V období marec – apríl 2022 sa budeme venovať nielen rozvoju kognitívnych schopností ale viac sa zameriame na fyzický, osobnostný a sociálny …

Olympijský festival na ZŠ Kežmarská 28 Čítajte viac »

Spolu múdrejší III

V období od 1.2.2022 – 17.6.2022 sa na škole bude realizovať  projekt  „Spolu múdrejší III“ z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zlepšovanie vedomostí žiakov, vyrovnávanie rozdielov dištančného a prezenčného vzdelávania v malých skupinách mimo vyučovania. Ministerstvo školstva – info Spolu múdrejší III

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – JANUÁR

Športové aktivity v ŠKD Pani Zima nie a nie zasnežiť aj v našom kraji, preto sme namiesto plánových stavieb zo snehu pripravili pre deti športovo-zábavné popoludnie. Staršie deti z tretích a štvrtých ročníkov si vyskúšali slalom a hod oštepom. Deti z prvých a druhých ročníkov sa zahrali hru „Kubo velí“ s pomocou antistresovej farebnej gumy. Z príjemne stráveného popoludnia vám tu prinášame fotodokumentáciu, potešte sa!

Deň Indiánov

Projektový deň u druhákov pod názvom “ Deň Indiánov“ bol v znamení dobrej nálady, nových zážitkov a hry. Zážitkovou formou deti získali nové informácie o neznámej kultúre a ich zvykoch. Počas vyučovania sme súťažili, vyrábali čelenky, počítali, čítali si históriu Indiánov, robili kviz a len tak šantili. V závere dňa sme si fajkou priateľstva utvrdili …

Deň Indiánov Čítajte viac »