Rok_2022_2023

sign, stop, halt-42530.jpg

Oznam – prechod do školskej jedálne

Od pondelka, 19.09.2022 bude z dôvodu rekonštrukcie strechy ranný a večerný klub detí v triedach pri vrátnici (vchod pre žiakov 1.-4. ročníka). ZÁKAZ  PRECHODU  DO ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE A DO TRIED 2. ROČNÍKA. ŽIACI 2. ROČNÍKA PRECHÁDZAJÚ DO BUDOVY ŠKOLY CEZ VRÁTNICU. RODIČIA 2. ROČNÍKA IDÚ PRE SVOJE DETI V ČASE DO 13:30 hod. CEZ VRÁTNICU – CEZ …

Oznam – prechod do školskej jedálne Čítajte viac »

Začiatok školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začal na našej škole pre vyše 600 žiakov. Našich prvákov privítali naša pani riaditeľka Mgr. Ž. Ištvanová, pani učiteľky, žiaci z vyšších ročníkov, ale prekvapením bola príjemná návšteva pána primátora mesta Košice Ing. J. Polačeka, námestníčky mesta Mgr. L. Gurbáľovej a vedúcej oddelenia školstva Mgr. B. Lopušniakovej