Rok_2022_2023

information, info, news-1015298.jpg

Oznam riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach  týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň  22.03.2023 (streda)  žiakom piateho až ôsmeho ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia Testovania 9. Riadne vyučovanie bude pokračovať 23.03.2023. Všetci žiaci 5. – 8. ročníka sú  22.03.2023 (streda)  z obeda automaticky odhlásení. Mgr. Želmíra …

Oznam riaditeľské voľno Čítajte viac »

homework, school, problem-2521144.jpg

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka V školskom roku 2022/2023 je riadny termín Testovania 9 stanovený na 22. marca 2023 (streda). Náhradný termín testovania je určený na 04. a 05. apríla 2023. Základné informácie: https://www2.nucem.sk/dl/5386/Zakladne%20informacie%20T9_2023.pdf Špecifikácia k testu z matematiky T9 2023: https://www2.nucem.sk/dl/5360/T9_2023_specifikacia%20testu_MAT.pdf Špecifikácia k testu zo slovenského jazyka T9 2023: https://www2.nucem.sk/dl/5358/T9_2023_specifikacia%20testu_SJSL.pdf

Zápis 2023 do 1. ročníka

Vážení rodičia,ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach, prosíme Vás, aby ste vyplnili elektronický formulár prihlášky:  Elektronická prihláška – nájdete TU Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2043 sa uskutoční za účasti obidvoch rodičov s dieťaťom: v piatok 14.4.2023 od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 15.4.2023 od 8.00 do 12.00 hod. – …

Zápis 2023 do 1. ročníka Čítajte viac »

Pozvánka – oslava narodenín

Vyvrcholením osláv 55. výročia založenia našej školy bude deň otvorených dverí. Akcia, ktorá zavŕši niekoľkomesačnú šnúru rôznych akcií a podujatí. Je to práve ZŠ Kežmarská 28, ktorá od svojho vzniku v roku 1967 (ZŠ Steinerova 28) pôsobila ako jedna z prvých jazykových škôl v Košiciach. Túto tradíciu si so sebou niesla a stále nesie. Počas …

Pozvánka – oslava narodenín Čítajte viac »

info, information, help-147927.jpg

OZNAM

Vážení rodičia,z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov prvého stupňa a odporúčania RÚVZ KE a po dohode so zriaďovateľom školy prerušujem výchovnovzdelávací proces a činnosť ŠKD pre žiakov prvého stupňa od 9.12.2022 – 13.12. 2022.Vyučovanie a nástup žiakov prvého stupňa do školy bude v stredu (14.12.2022). Žiaci prvého stupňa budú odhlásení z obeda. Vyučovanie a nástup žiakov druhého stupňa do školy po dištančnom vzdelávaní …

OZNAM Čítajte viac »

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – november

„Otec je hlava rodiny, mama  krkom a dieťa jej srdcom“ V mesiaci november sa v školskom klube detí venujeme závažným témam, ktoré s deťmi riešime v rámci projektového týždňa Európsky týždeň boja proti drogám (16.11. – 22.11.) a Svetový deň práv detí (20.11.) V jednotlivých oddeleniach sa pani vychovávateľky s deťmi o týchto závažných témach …

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – november Čítajte viac »