kaviaren

Nadácia Košického samosprávneho kraja

Vážená pani riaditeľka/ vážený pán riaditeľ, Nie všetci dostali do daru bezstarostné detstvo. V roku 2021 sa počet detí ohrozených sociálnym vylúčením v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie v rodinách na Slovensku zvýšil na takmer 200.000. Mnohé z nich zápasia s problémami, s ktorými si nevedia poradiť ani dospelí. Tibor je šikovný žiak, študuje na osemročnom …

Nadácia Košického samosprávneho kraja Čítajte viac »

human, hand, company

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva

Prechod na online vzdelávanie nezaskočil kariérového poradcu na našej škole. Spolupracuje  so strednými školami, rôznymi inštitúciami, CPPPaP a poskytuje našim žiakom online exkurzie, prednášky a rôzne aktivity zamerané na profesijnú orientáciu. V stredu 17. februára 2021 On line exkurzia SPŠE Komenského. Bol to online deň otvorených dverí, ktorý prebiehal ako live stream na portáli YouTube. Záujemcovia mali …

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva Čítajte viac »

girl, child, flowers

Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov?

Prednášky v spolupráci s MP Education:Pre žiakov 3.ročníka – „Na svete nie si sám“Obsah: podpora individuality a zdravého sebavedomia žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť…), prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácia kultúrnej rozmanitosti a rozvoj zodpovednosti voči sebe.Pre žiakov 4.ročníka – „Vymyslená krása“Obsah: čo je krásne, vplyv rodiny a okolia na vnímanie hodnôt, vnímanie krásy prostredníctvom …

Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov? Čítajte viac »

ONLINE rodičovská kaviareň

Milí rodičia, pripravili sme pre Vás nasledovné „menu“ Rodičovské združenie v školskom roku 2022/2023 – termíny Ako rozprávať s deťmi …. článok TU „Maličkosti“, ktoré nám pomôžu k úspechu v škole. …. viac TU 5 jazykov lásky pre deti – text „Sociálne siete a psychická odolnosť“ – text Rodičovské združenie v školskom roku 2021/2022 – …

ONLINE rodičovská kaviareň Čítajte viac »