kaviaren

human, hand, company

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva

Prechod na online vzdelávanie nezaskočil kariérového poradcu na našej škole. Spolupracuje  so strednými školami, rôznymi inštitúciami, CPPPaP a poskytuje našim žiakom online exkurzie, prednášky a rôzne aktivity zamerané na profesijnú orientáciu. V stredu 17. februára 2021 On line exkurzia SPŠE Komenského. Bol to online deň otvorených dverí, ktorý prebiehal ako live stream na portáli YouTube. Záujemcovia mali …

Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva Čítajte viac »

girl, child, flowers

Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov?

Prednášky v spolupráci s MP Education:Pre žiakov 3.ročníka – „Na svete nie si sám“Obsah: podpora individuality a zdravého sebavedomia žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť…), prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácia kultúrnej rozmanitosti a rozvoj zodpovednosti voči sebe.Pre žiakov 4.ročníka – „Vymyslená krása“Obsah: čo je krásne, vplyv rodiny a okolia na vnímanie hodnôt, vnímanie krásy prostredníctvom …

Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov? Čítajte viac »

ONLINE rodičovská kaviareň

Milí rodičia, pripravili sme pre Vás nasledovné „menu“ Školský psychológ na škole – Poslaním školských psychologičiek na našej škole je pomáhať tomu, aby sa …. pokračovanie TU Podpora ochrany detí pred násilím …. Čítať ďalej Čo všetko robíme pre našich žiakov v oblasti kariérového poradenstva …. Čítať ďalej Čo všetko robíme pre duševné zdravie našich žiakov?Prednášky …

ONLINE rodičovská kaviareň Čítajte viac »