skd

Režim v ŠKD

6.00 – 8.00 Ranné schádzanie sa detí pred vyučovaním (počúvanie rozprávok z CD; spoločenské hry, čítanie rozprávok – individuálne, spoločné a kolektívne hry) 11.40 – 12.30   OBED hygienické návyky, kultúra stolovania pomoc pri stravovaní – rozdávanie obedov, pomoc pri krájaní mäsa denné vyhodnotenie správanie sa v školskej jedálni 12.30 – 13.15   ODPOČINKOVÁ ČINNOSŤ Odpočinok na …

Režim v ŠKD Čítajte viac »