skd

Estetizácia priestorov školy

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – DECEMBER Vianočné prázdniny nám už klopú na dvere, prichádza čas Vianoc, pokoja a oddychu. Ponúkame vám ďalší náhľad a keďže Perinbaba nie a nie nasnežiť,  tak sme si s deťmi v školskom klube skrášlili priestory školy snehuliakmi, snehovými vločkami, vianočnými stromčekmi a sobmi, sú to dielka vašich detí nech sa páči, potešte sa J Milí rodičia, …

Estetizácia priestorov školy Čítajte viac »

Projektový deň: Európsky týždeň boja proti drogám

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER Rady by sme vám každý mesiac priniesli a ukázali prehľad aktivít v našom školskom klube. V mesiaci november máme niekoľko významných dní. Prvým  z nich je  Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý každý rok trvá v období od 16.11. do 22.11. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie vboji proti užívaniu návykových látok. Okrem zdravotných následkov …

Projektový deň: Európsky týždeň boja proti drogám Čítajte viac »

Práva dieťaťa – ŠKD

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER „Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má!“                                                                                    Deklarácia práv dieťaťa OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí celého sveta. V roku 1959 schválili Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa, ktorý štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nemu pristúpila aj Slovenská …

Práva dieťaťa – ŠKD Čítajte viac »

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER

Estetizácia priestorov školy Keďže sa nachádzame v období, kedy sa rodičia nedostanú do priestorov školy, rady by sme vám ukázali práce vašich detí v našom školskom klube. Pani vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach s deťmi pracujú a vytvárajú rôzne diela. Deti sú veľmi šikovné, radi kreslia, maľujú, strihajú a lepia. Tvorivosť a kreativitu detí pani vychovávateľky podporujú tým, že ich dielka vystavujú na …

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO KLUBU – NOVEMBER Čítajte viac »

Projektový deň – Svetový deň zvierat 4. október

4. október patrí zvieratám na celom svete, v tento deň si pripomíname Svetový deň zvierat. Vyhlásený bol na konferencii ekológov vo Florencii už v roku 1931, je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudského pokolenia k živočíšnej ríši. Aj v našom školskom klube sme na tento deň nezabudli a rozhodli sme …

Projektový deň – Svetový deň zvierat 4. október Čítajte viac »

Režim v ŠKD

6.00 – 8.00 Ranné schádzanie sa detí pred vyučovaním (počúvanie rozprávok z CD; spoločenské hry, čítanie rozprávok – individuálne, spoločné a kolektívne hry) 11.40 – 12.30   OBED hygienické návyky, kultúra stolovania pomoc pri stravovaní – rozdávanie obedov, pomoc pri krájaní mäsa denné vyhodnotenie správanie sa v školskej jedálni 12.30 – 13.15   ODPOČINKOVÁ ČINNOSŤ Odpočinok na …

Režim v ŠKD Čítajte viac »