the best of

board, slate, blackboard

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Kežmarská 28, Košice v školskom roku 2020/2021 – AKTUALIZÁCIA (12. 10. 2020)

Zelená fáza: predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho pozitívneho žiaka či zamestnanca a v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19.  Oranžová fáza: nastáva v prípade podozrivého potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia RÚVZ SR.  Červená fáza: nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadov medzi …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Kežmarská 28, Košice v školskom roku 2020/2021 – AKTUALIZÁCIA (12. 10. 2020) Čítajte viac »

Projektový deň – Svetový deň zvierat 4. október

4. október patrí zvieratám na celom svete, v tento deň si pripomíname Svetový deň zvierat. Vyhlásený bol na konferencii ekológov vo Florencii už v roku 1931, je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudského pokolenia k živočíšnej ríši. Aj v našom školskom klube sme na tento deň nezabudli a rozhodli sme …

Projektový deň – Svetový deň zvierat 4. október Čítajte viac »

classroom, school, education

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v Základnej škole Kežmarská 28, Košice pre školský rok 2020/2021aktualizované 21. 09. 2020 1.  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Informácie o zákaze a podmienkach vstupu sú zverejnené na vchodových …

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Čítajte viac »

Exkurzia – Botanická záhrada

Dňa 14.9.2020 sa žiaci 5.A a 5.C zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade UPJŠ. Oboznámili sa s expozíciou tropickej a subtropickej vegetácie,  s expozíciou dekoratívnej flóry, prešli sa náučným chodníkom o Živote včely. Mali možnosť sa oboznámiť aj s podujatiami a činnosťou BZ v oblasti spoločenskej(koncerty, obrady, fotografovanie…), vedeckou činnosťou Botanickej záhrady. Študenti botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov BZ UPJŠ …

Exkurzia – Botanická záhrada Čítajte viac »

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy),   kde dostanete pokyny  k organizácii vyučovania  v škole.Po slávnostnom otvorení, žiaci – prváci pôjdu s triednymi učiteľmi do tried.Program v triedach ukončíme približne  10.00 – 10.30 hod. Triedna pani …

Prváčikovia v škole Čítajte viac »

Pomôcky nielen pre prváčikov…

Čo potrebujú prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a piataci Podrobný rozpis pomôcok, ktoré potrebujú žiaci. Pomôcky pre prvákov Pomôcky pre druhákov Pomôcky pre tretiakov Pomôcky pre štvrtákov Pomôcky pre piatakov Pomôcky pre prvákov 1.  Sada zošitov k Hupsovmu šlabikáru  – zabezpečí škola       Blok prípravných cvikov: L. Virgovičová — Moje prvé čiary (jeden zošit)                                                                                     zabezpečí rodič 2. …

Pomôcky nielen pre prváčikov… Čítajte viac »

sunflower, sunflower field, flowers

Letná škola v auguste 2020

plánujeme letné tabory ŠPORTOVÉ Florbalový tábor – 10.8.-14.8.2020, kontakt Jakub Francan 055 622 00 96 – Informácie Futbalové sústredenie – od 1.7. – 10.7.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00)od 19.8. – 28.8.2020 (1. stupeň 16:00-17:00, 2. stupeň 17:00-18:00) Kontakt R. Nagy – 09017 728 656 Turistický denný tábor II. stupeň –  3.8.-7.8.2020, kontakt S. Mižáková 0907 662 429 …

Letná škola v auguste 2020 Čítajte viac »