the best of

Darovanie 2% dane

Vážení rodičia a priatelia,Využite možnosť darovať dve percentá dane z príjmu Občianskemu združeniu MOJA ŠKOLA – Združenie rodičov pri Základnej škole, Kežmarská 28, 040 11 Košice.IČO: 355 46 247Číslo účtu: 1390401006/1111Darované prostriedky budú použité na nákup učebných pomôcok a materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu.Ďakujeme Vám TLAČIVO Postup krokov na poukázanie 2 % z dane 

Riaditeľské voľno 20.12.2019

Dňa 20.12.2019, v piatok, je pre žiakov školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. ŠKD je k dispozícii od 6.00 – 17.10 hod. Potvrdiť účasť je potrebné do štvrtku u p. vychovávateľky. Obed v školskej jedálni nie je k dispozícii. RNDr. Milena Kačmarčiková riadite

Šantenie medzi kvapkami dažďa

Dva týždne pršalo, ale 19. novembra svietilo jesenné slnko. To asi preto, že sme čakali návštevu z MŠ Kežmarská 46. Aby sme na nezabudli, že dážď je pre prírodu potrebný, pripomenuli sme si ho akciou v telocvični. Dáždik Prší, prší, len sa leje, „Utekajte!“ dážď sa smeje. Nebojím sa dáždiček, ja mám nový dáždniček. Mám aj nové …

Šantenie medzi kvapkami dažďa Čítajte viac »

Informatika s Emilom na našej škole

Žiaci 3. ročníka od októbra skúmajú, objavujú možnosti učiva informatiky pomocou prostredia alebo aplikácie Robot Emil. Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.