Christmas cards exchange

V rámci spolupráce pod záštitou programu e Twinning sa naši žiaci v triedach 7.B a 8.C pod vedením pani  učiteľky Eriky Lichvarovej, Mgr. zúčastnili projektu Christmas cards exchange.

Projekt bol realizovaný v  mesiaci  december 2020. Spolupráce sa zúčastnilo  6 krajín – Španielsko, Turecko, Taliansko, Poľsko, Česko, vrátane Slovenka.

Cieľom projektu bolo vytvoriť vianočné pozdravy  obohatené o tradície, zvyky počas Vianoc v danej krajine a ich zaslanie na vopred zadanú adresu jednotlivých škôl. Spolupráca prebiehala online, počas dištančného vzdelávania. Komunikácia s jednotlivými krajinami bola realizovaná cez Twinspace (priestor na spoluprácu v rámci projektu). Výsledkom boli zaujímavé pohľadnice s nádychom kultúry zúčastnených krajín.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »