Ďakujeme za darované knihy

Naša čitáreň „POD BREZOU“ pri hlavnom vchode do budovy školy sa počas marca – Mesiaca knihy rozrástla o 96 knižných výtlačkov. Srdečne za ne ďakujeme všetkým darcom. Veríme, že ich budú radi čítať mnohí žiaci. Pokojne si ich vezmite aj do tried a do ŠKD, ak ich potrebujete na vyučovaní. Poobede ich opäť starostlivo uložte na pôvodné miesto.

                                                                                                              Príjemné čítanie!

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »