Deň Európy

Žiaci a učitelia  ZŠ Kežmarská 28 sa dňa 9.5. 2022 obliekli  do modrej a žltej farby, aby si pripomenuli Deň Európy. Podujatia na našej škole boli v tento deň  venované Európe a štátom EÚ.  Na vyučovacích hodinách žiaci s triednymi učiteľmi získavali hravou formou informácie o histórii a inštitúciách EÚ a pomocou interaktívnej hry sa dozvedali zaujímavosti o členských štátoch Únie ako napríklad koľko vynálezov, ktoré pomohli zlepšiť svet, pochádza z Únie, aké sú kultúrne, geografické, historické osobitosti členských krajín, aké rôzne sú naše jazyky, ale napriek tomu dokážeme byť „Zjednotení v rozmanitosti“. 

Vyvrcholením niekoľko týždňového snaženia žiakov a koordinátorov bolo slávnostné otvorenie novovytvorenej Žiackej galérie EÚ, ktorú sme pomenovali „Lúvr“ K 28.

Galéria je inštalovaná v spojovacej chodbe do školskej jedálne. Otvorili sme ju krátkym programom a prestrihnutím pásky. Na slávnosť sme pozvali hostí z Francúzskej aliancie. V škole máme 27 tried. Presne toľko, koľko je štátov v EÚ. Každá trieda vytvorila umeleckú kópiu originálneho obrazu jednej z členských krajín EÚ. Ku každému obrazu sme pridali fotografiu originálu. Jeden obraz má v Žiackej galérii EÚ výnimočné  miesto. Nakreslili ho deti z rôznych kútov Ukrajiny, ktoré sa stali našimi žiakmi kvôli tragickým udalostiam posledných týždňov – je to 28. obraz. Všetky umelecké kópie sú vynikajúce a návštevníci sú obrazmi nadšení. „Lúvr“ K 28 si prídu onedlho pozrieť aj rodičia našich žiakov a ďalší pracovníci francúzskej ambasády. V našej Žiackej galérii EÚ radi privítame všetkých návštevníkov. Veľmi nás teší, že náš „Lúvr“ K 28 bude navštevovaný každý deň, veď „spojovačku“ využívame denne.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »