Deň gule a Deň kocky

Jedným z hlavných cieľov, ktoré sme si dali  pre šk. rok  2021/2022 je skvalitnenie vzťahov. Po dlhom covidovom odlúčení potrebujeme žiakov  nanovo motivovať, nabudiť k práci, vybudovať si s nimi dôverný vzťah a prehĺbiť ich vedomosti.

Jedným z prostriedkov k dosiahnutiu tohto cieľa je projektové, zážitkové vyučovanie. V celodennom bloku sa žiaci prakticky učili o jednej téme, ale z každej strany. Mali sme Deň gule a Deň kocky. Žiaci priniesli množstvo vecí, ktoré mali spomínaný tvar.  Všetkými zmyslami sme sa zoznámili s telesami. Učebnice a pracovné zošity sme vymenili za špeciálne pracovné listy a prezentácie. V matematickej časti sme robili obľúbené prierezy telies z plastelíny, stavby  zo stavebníc…V jazykovej zložke sme pracovali s východiskovým textom, s písmenkovými kockami, s tvorivými komunikačnými hrami. Čítanie s porozumením bolo podmienkou pri zdolávaní všetkých problémových úloh. Zaspievali sme si dokonca aj pieseň Naša zem je guľatá….Na školskom dvore, ale i vo voľnej prírode sme hľadali gule a neskôr i kocky, čo vôbec nebolo jednoduché. Úlohy boli cielene zamerané na skupinovú prácu, kvôli nutnej potrebe naučiť deti spolupracovať a rešpektovať druhých.

Všetky aktivity sa niesli v dobrej nálade a už teraz sa tešíme na ďalší spoločný projekt.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »