Dobrovoľnícke podujatie – Naše mesto

Milí rodičia, učitelia, milí žiaci.

V piatok 10. júna sa naša škola zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku pod názvom Naše mesto. Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa už po pätnásty krát zapojili firemní zamestnanci – dobrovoľníci, aby pomohli skrášliť školy, škôlky, vyčistiť a zlepšiť mesto v ktorom žijú iným organizáciám, ktoré potrebujú takúto pomoc. Organizátorom podujatia Naše Mesto je každým rokom Nadácia Pontis.

V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce, alebo cez aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí.

„Naše Mesto“ patrí už k našim tradičným aktivitám, do ktorých sa každoročne zapájame. Je to vynikajúci projekt, ktorý pomáha zaangažovať aj nás učiteľov, žiakov, rodičov a firemných dobrovoľníkov a ukázať, že pomoc a spolupráca sa dajú prospešne prepojiť. V areáli našej školy sa tak v piatok pracovalo. Upravovali sme záhony rastlín, natierali sme plot,  založili sme ďalší záhon rastlín pri výbehoch na 1.stupni, pri vchode do šk. areálu, pri vchode do šk. jedálne, upevnili sme kmene novozasadených stromov. Všetko sa to dialo za pomoci Vás, učiteľov, žiakov,  aj nepedagogických zamestnancov  a firemných dobrovoľníkov z dvoch firiem: Philip Morris Slovakia s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o..  Za Vašu pomoc Vám ďakujeme a aj vďaka Vám sme mali opäť možnosť upraviť si a skrášliť naše školské prostredie.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »