Dokumentácia

Školský vzdelávací program

Výchovný program

2022/2023 – Výchovný program ŠKD

2021/2022 – Výchovný program ŠKD

2020/2021 – Výchovný program  ŠKD

2019/2020 – Výchovný program ŠKD

2022/2023 – Výchovný program CVČ

2021/2022 – Výchovný program CVČ

2019/2020 – Výchovný program CVČ

Vnútorné smernice školy

Smernica o financovaní ŠKD

Smernica o financovaní CVČ

Odkaz na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Kolektívna zmluva na stiahnutie zverejnená 29.2.2016

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Kolektívna zmluva 2018 – 2022 na stiahnutie

Kolektívna zmluva 2022 – 2026 na stiahnutie

Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve 2022-2026

Správy

Správa Centra voľného času 2021/2022

Školský vzdelávací program

Výchovný program

2022/2023 – Výchovný program ŠKD

2021/2022 – Výchovný program ŠKD

2020/2021 – Výchovný program  ŠKD

2019/2020 – Výchovný program ŠKD

2022/2023 – Výchovný program CVČ

2021/2022 – Výchovný program CVČ

2019/2020 – Výchovný program CVČ

Vnútorné smernice školy

Smernica o financovaní ŠKD

Smernica o financovaní CVČ

Odkaz na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Kolektívna zmluva na stiahnutie zverejnená 29.2.2016

Dodatok č.1

Dodatok č.2

Kolektívna zmluva 2018 – 2022 na stiahnutie

Kolektívna zmluva 2022 – 2026 na stiahnutie

Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve 2022-2026

Správy

Správa Centra voľného času 2021/2022

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »