Exkurzia – Botanická záhrada

Dňa 14.9.2020 sa žiaci 5.A a 5.C zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade UPJŠ. Oboznámili sa s expozíciou tropickej a subtropickej vegetácie,  s expozíciou dekoratívnej flóry, prešli sa náučným chodníkom o Živote včely. Mali možnosť sa oboznámiť aj s podujatiami a činnosťou BZ v oblasti spoločenskej(koncerty, obrady, fotografovanie…), vedeckou činnosťou Botanickej záhrady. Študenti botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov BZ UPJŠ robiť diplomové práce a konzultovať botanické problémy. V spolupráci s Centrom voľného času sa aktívne podieľa na zabezpečovaní súťaží ako sú Biologická olympiáda, Poznaj a chráň, Stredoškolská odborná činnosť a pre žiakov 5.ročníka ZŠ Botanikiáda. Exkurzia bola obohatená aj o kvíz, v ktorom žiaci súťažili v trojčlenných družstvách a otázky kvízu boli zamerané na vznik, históriu, umiestnenie a činnosť BZ.

Spracovala: Mgr. Dovinová D.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »