Fond zdravia mesta Košice,

neinvestičný fond vyhlásil dňa 10.04.2022 GRANTOVÝ PROGRAM NA ROK 2022 na predkladanie projektov, ktorých obsah musí korešpondovať s témou:

„Pokoj v duši – zdravie v tele“.

Aj naša škola sa do výzvy projektu zapojila a napísala zámer projektu pod názvom:

„Spoločne sa zahráme – priestor spolu skrášlime“

– a projekt bol podporený

Zámer a ciele projektu:

1.Je to príležitosť ako spojiť prospešné aktivity našich žiakov s ich výchovou. Podporovať dieťa v pohybe, za ktorým nie je podstatný výkon a víťazstvá, ale aktivita, pri ktorej sa cíti dobre a napomáha k zvládaniu náročných situácií.

2.Wellbeing – zameranie sa na pozitívne veci a podnety. Je to možnosť, aby sme dosiahli každodenné plnenie programu aktívneho zdravia. Hrať hlavne len kvôli zábave.

3.Podporiť žiakov počas ťažkých situácií spôsobených v dôsledku pandémie a vytvárať v škole bezpečný priestor s možnosťou pohybu aj v exteriéri školy 

Kognitívny cieľ:- aké sú možnosti relaxácie v škole

Psychomotorický cieľ: rozvíjať sociálne interakcie v rámci športových aktivít, upevňovať vzťahy v kolektívoch žiakov, potláčať prejavy stresu s dôrazom na duševné zdravie a pozitívnu klímu na škole.

Ciele: – vytvoriť tím dobrovoľníkov žiakov, organizátorov pre stolný tenis, ktorý prispieva k socializácii, utužuje vzťahy medzi žiakmi z rôznych ročníkov ako aj socializovať žiakov z Ukrajiny.

Od Fondu zdravia získame finančné prostriedky na nákup: 2 ks vonkajších stolnotenisových stolov,  stolnotenisových rakiet,  stolnotenisových loptičiek,  stolnotenisových sieťok, poťahov na dva stoly. Zahrnuté v rozpočte sú aj ceny-nákup pre víťazov zo stolnotenisových turnajov medzi triedami.

Hore uvedené položky súvisia s výzvou, ktorá je zameraná na aktivity, ktoré pomôžu účastníkom projektu sa socializovať. Dôraz sa kladie na harmóniu duševného a fyzického zdravia, na aktívne trávenie času, utužovanie vzťahov v kolektívoch tried a spríjemňovania prostredia okolo seba zábavnou formou, s realizáciou aktivít a ich využitím pri športovo pohybových činnostiach.

Dovinová Dagmar

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »