Fórum ekológov

Naši žiaci 9.A a 9.B sa zúčastnili dňa 31.mája 2022 akcie na Technickej univerzite v Košiciach v Aule Maxima pod názvom Fórum ekológov 2022. Akciu organizovalo Ekofórum.

Ekofórum je sieť 20 organizácií, spojených zmluvou, ktorá vymedzuje zdieľaný hodnotový a komunikačný priestor environmentálnej výchovy.

Programom boli prednášky na aktuálne ekologické témy, napríklad:

Téma: STROMY 
Ing. Eva Černáková – Klimatický plán pre Košice a svet

Téma: VODA
Juraj Tabiczký, Mlynský náhon – Voda a sucho

Téma: ENERGIE 
Ing. Gustáv Jablonský – „Šetriť energiou“

Téma: ODPADY 
 Ing. Ján Plesník, Národná recyklačná agentúra Slovensko,

Téma: VZDELÁVANIE
Ing. Gabriela Lukáčová,  Spolutvorca metodiky vzdelávania a konceptu environmentálnej výchovy na školách EVOškola  
Názov témy: EVOškola – nový prístup k EVVO vzdelávaniu

Názov témy: „EKO ďalej KOŠICE – Zelené mesto“, zástupca mesta Košice

Názov témy: „EKO ďalej v spolupráci s mestskou zeleňou“, Peter Sasák, Referent pre styk s verejnosťou, Správa mestskej zelene Košice

Spracovala: Mgr. Dagmar Dovinová

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »