Grantová výzva Valentínka

Naša škola v rámci grantovej výzvy na predkladanie žiadostí pre základné školy v rámci mesta Košice, vyhlásenej Slovenským červeným krížom, Územným spolkom Košice – mesto a aj v spolupráci s FPT Slovakia s.r.o., napísala projekt pod názvom: „Kým nie je neskoro……“

Cieľom účasti na tomto projekte s pracovným názvom „Kým nie je neskoro…“ je pre nás zvýšenie aktívnej informovanosti, odstránenie obavy pred ošetrením postihnutých a zároveň získanie zručností v predlekárskej prvej pomoci v rôznych vekových kategóriách. Hlavnou motiváciou je posilniť záujem o predlekársku (laickú) prvú pomoc v rôznych ročníkoch na základnej škole.

Mgr. Dovinová Dagmar

Grantová výzva Valentínka,
vyhlásená Slovenským červeným krížom – územným spolkom Košice-mesto  

              Naša škola sa v septembri 2019 úspešne zúčastnila grantovej výzvy vyhlásenej SČK pod názvom Valentínka. Cieľom účasti na tomto projekte s pracovným názvom „Kým nie je neskoro…“  bolo pre nás zvýšenie aktívnej informovanosti o o predlekársku (laickú) prvú pomoc, odstránenie obavy pred ošetrením postihnutých a zároveň získanie zručností v predlekárskej prvej pomoci v rôznych vekových kategóriách.

              Na prvú pomoc netreba častokrát špeciálne vybavenie, ale stačí chcieť a použiť len naše ruky. Nech spravíme čokoľvek, vždy je to lepšie ako nespraviť vôbec nič. O tom, že záchrana ľudského života je pre nás najdôležitejšia svedčí to, že na našej škole na I. stupni pracuje krúžok „Mladý zdravotník“ a na II. stupni – záujmový krúžok „Záchranári“. Žiaci krúžku sa pravidelne zúčastňujú súťaže hliadok Mladých zdravotníkov  organizovanej SČK. Zároveň na našej škole pôsobí miestny spolok ČK pod vedením Mgr. Jarmily Šefčíkovej a učitelia našej školy sú dobrovoľnými členmi ČK.

            Týmto projektom sme získali možnosť uskutočniť  3 – 4 workshopy na tému poskytnutie prvej pomoci zážitkovou formou v rozsahu 2 hod pre skupinu 15 žiakov.

Prvou z nich by boli žiaci zo záujmového krúžku „Záchranári“ (6. -8.ročníka), ktorí sa zúčastnili workshopu  dňa 10.10.2019 priamo v budove SČK Košice- mesto na Komenského ulici. Vyskúšali si KPR resuscitáciu, prácu a AED- defibrilátorom a zdokonalili vedomosti a zručnosti pri ošetrení poranení trochu netradičnou formou- zážitkovým učením. 

Pre realizáciu projektu sme vybrali 4 cieľové skupiny.

Ďalšie tri workshopy prebehli dňa 18.10.2019 na našej škole pod vedením  záchranárky p. Silvie Titlovej, aktuálne pri príležitosti „Dňa záchrany života“. Ďalšími cieľovými  skupinami boli žiaci krúžku Mladý zdravotník I. stupňa, žiaci 7. ročníka a žiaci 9. ročníka, pre ktorých je veľmi aktuálne zopakovať si vedomosti o poskytovaní prvej pomoci a tiež v rámci profesijnej orientácie sa bližšie zoznámiť s nárokmi na povolanie lekár, zdravotná sestra.

                      Projekt  „Kým nie je neskoro…“ splnil svoj cieľ – žiaci budú lepšie vedieť predchádzať zbytočným úrazom a tiež vedieť poskytnúť prvú pomoc, ktorá môže znamenať záchranu života. Lebo všetci vieme, že o živote často rozhodujú sekundy.

Mgr. Martina Holková

koordinátorka projektu

                                                                                                                

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »