Hodina profesií

Dňa 1.6.2022 sa na našej škole v rámci kariérovej výchovy v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov otvorili dvere našim rodičom v rámci Hodiny Profesií. Na 1. a na 2.stupni našej školy sa žiaci mali možnosť oboznámiť s niektorými povolaniami, ktoré vykonávajú rodičia prostredníctvom besedy, prednášky, prednášky spojenej praktickými ukážkami.

Naším cieľom na 1.aj na 2.stupni bolo oboznámenie sa so svetom práce a orientácia  v jednotlivých povolaniach s prihliadnutím na potrebné vzdelanie, osobnostné či záujmové nastavenie. Zážitkovou formou sa zamerať na predstavenie aktuálnych povolaní na trhu práce prostredníctvom predstavenia sa vo svete povolaní stretnutiami s rodičmi. V niektorých triedach žiaci mali vypracovávať pracovné listy, v ktorých sa zamýšľali nad hľadaním ľudí zo svojho okolia, ktorí by boli pre nich vzormi v budúcom hľadaní sa pri výbere ďalšieho štúdiá. Kariérový vývin prebieha u našich žiakov v príslušnom vývinovom štádiu , je krokom, ktorý môže pozitívne  ovplyvniť celý jeho ďalší život a preto  sa tejto problematike budeme venovať.

A kto bol medzi nami:

Člen záchranárskej  služby
Zdravotná sestra
Príslušník PZ
Veterinár
Poštový doručovateľ
Potápač
Lekár
Kriminalista
Herec
Správca budov
Profesor z VŠ
Dentálna hygienička
Letecký inžinier
Farmaceutický laborant
Tlmočník, prekladateľ
Tréner vodného póla
Pracovník ÚPŠVaR
Pracovník zdravotnej poisťovne UNION
Zamestnanec počítačovej firmy AT&T
Včelár
Ekológ

Bývalí študenti, ktorí prišli porozprávať o svojom terajšom štúdiu na SŠ.

Všetkým ďakujeme Dovinová Dagmar – kariérový poradca

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »