Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,

na základe Usmernenia MŠVaV SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách vám oznamujeme, že:

na I. stupni predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova a informatika nebudú hodnotené z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetu kvalitnou plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení sa uvedie slovo absolvoval / neabsolvoval.

na II. stupni predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, občianska náuka, informatika a technika nebudú hodnotené z dôvodu, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetu kvalitnou plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení sa uvedie slovo absolvoval / neabsolvoval.

RNDr. Milena Kačmarčiková
riaditeľka školy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »