IT ScienceLab

Naša škola je jedna zo 60 základných škôl vybavených špecializovanými laboratóriami odborného výcviku – – tzv. IT Science laboratóriami (IT ScienceLab).

IT ScienceLab sa využíva priamo vo vyučovacom procese, kde slúži najmä pre pilotné overenie novo vytvorených inovatívnych metodík zameraných predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Aktívne sa ďalej využíva v rámci krúžkov, workshopov, súťaží, denných IT táborov, letných sústredení a ďalších popularizačných aktivít, prostredníctvom ktorých sú ich účastníkom demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT a pre potreby otvorených hodín.

Podujatia a aktivity

Deň otvorených dverí: Ako vzniká dúha

Krúžok 2D 3D Lego roboty

Momentálne v rámci IT akadémie funguje na škole krúžok 2D 3D Lego roboty, ktorý je zameraný na programovanie, robotiku a 3D tlač a využíva zariadenia IT ScienceLabu.


Overovanie metodík IT ScienceLab

fotoalbumy z overovania metodík 

Naša škola je jedna zo 60 základných škôl vybavených špecializovanými laboratóriami odborného výcviku – – tzv. IT Science laboratóriami (IT ScienceLab).

IT ScienceLab sa využíva priamo vo vyučovacom procese, kde slúži najmä pre pilotné overenie novo vytvorených inovatívnych metodík zameraných predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Aktívne sa ďalej využíva v rámci krúžkov, workshopov, súťaží, denných IT táborov, letných sústredení a ďalších popularizačných aktivít, prostredníctvom ktorých sú ich účastníkom demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT a pre potreby otvorených hodín.

Podujatia a aktivity

Deň otvorených dverí: Ako vzniká dúha

Krúžok 2D 3D Lego roboty

Momentálne v rámci IT akadémie funguje na škole krúžok 2D 3D Lego roboty, ktorý je zameraný na programovanie, robotiku a 3D tlač a využíva zariadenia IT ScienceLabu.


Overovanie metodík IT ScienceLab

fotoalbumy z overovania metodík 

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »