LEGO EDUCATION SPIKE

V rámci výzvy „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ naša škola získala 8 setov LEGO EDUCATION SPIKE. Po vyškolení pedagogických zamestnancov je možné využitie setov hlavne na hodinách informatiky ale aj na rôznych predmetoch I. a II. stupňa.
Cieľom tohto medzinárodného projektu je zvýšiť digitálne kompetencie a zručnosti žiakov základných a stredných škôl s Košickom kraji a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe.
ďalšie články