LEGO sety

V rámci realizácie projektu „Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných Škôl na oboch stranách hranice Slovenska a Maďarska“, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť digitálne kompetencie a zručnosti žiakov základných a stredných škôl v Košickom kraji a boršodsko – abovsko – zemplínskej župe sme prevzali učebné pomôcky Lego sety.

ďalšie články