Letná škola

Každoročný školský tábor s pani učiteľkami V. Horváthovou a S. Mižákovou plánujeme v termínoch 19.-23.7.2021 pre 1. stupeň a 26.-30.7.2021 pre 1. a 2. stupeň.

Informácie o programe, cene, prihláške – p.uč. V. Horváthová – mailový kontakt – vierabrindova(zavináč)gmail.com Ďakujeme, tešíme sa


Letná škola – Poznávame Slovensko – od 9.8.2021 do 13.8.2021

ďalšie články