Nadácia Košického samosprávneho kraja

Vážená pani riaditeľka/ vážený pán riaditeľ,

Nie všetci dostali do daru bezstarostné detstvo. V roku 2021 sa počet detí ohrozených sociálnym vylúčením v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie v rodinách na Slovensku zvýšil na takmer 200.000. Mnohé z nich zápasia s problémami, s ktorými si nevedia poradiť ani dospelí.

Tibor je šikovný žiak, študuje na osemročnom gymnáziu,  učí sa na samé jednotky a vyniká vo futbale. Natálka je talentovaná prváčka, ktorá sa venuje maľovaniu a hre husle. Ich rodina žije vo veľmi skromných podmienkach. Svoj domov museli opustiť, lebo ich otec týral. V utajení utiekli, aby si chránili zdravie a život. S mamkou  bývajú teraz v jednej izbe.

Práve takým deťom chceme zlepšiť život v Nadácii Košického samosprávneho kraja. Preto podávame pomocnú ruku rodinám, ktoré chcú pre tie svoje urobiť oveľa viac, ako im ich situácia umožňuje. Naša pomoc nie je vo forme finančnej a jednorazovej, ale hodnotovej a kontinuálnej.

Podporíme:

  1. vzdelávanie detí  v škole aj mimo nej. Darujeme počítače, učebnice a iné školské pomôcky. Uhradíme potrebné jazykové kurzy, vzdelávacie pobyty, hoci aj v zahraničí.
  2. rozvoj talentov v oblasti športu a umenia financovaním krúžkov, športových a umeleckých potrieb, sústredení , umeleckých vystúpení alebo rôznych súťaží.
  3. voľnočasové aktivíty a umožníme deťom získať nové zážitky a zručnosti  v prímestských alebo pobytových táboroch, ktorých by sa inak nemohli zúčastniť.

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vytypovaní detí, ktorým by naša podpora pomohla pri rozvoji ich nadania a schopností.

Prosíme, povedzte o nás rodičom a pomôžte im s registráciou.

Spolu ju  môžete vykonať na http://nadaciaksk.sk/pages/ziadost-o-pomoc.html

alebo zaslaním vyplneného formulára Registrácia žiadateľa o pomoc (v prílohe) na adresu: eva.stefanova@vucke.sk do 28.6.2021.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

PaedDr. Eva Štefanová
Nadácia Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
e-mail: eva.stefanova@vucke.sk
tel.:+421 55 7268 237
www.nadaciaksk.sk

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »