Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku

Naše Mesto už 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce.

– firemné dobrovoľníctvo podporuje vytváranie vzťahov obyvateľov k mestu, v ktorom žijú a pracujú
– podporuje preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia
– podporuje angažovanosť obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí
– vytvára príležitosti pre budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta

Aj naša škola 11.6.2021 sa zapojila do tohto podujatia. Naplánované aktivity:

1. Skrášľovanie oplotenia školy z Popradskej ulice
2. Založenie záhonov
3. Vešanie vtáčích búdok
4. Úprava školského átria
5. Aktivity súvisiace s projektom Klimatické záhrady, to všetko nám pomáhali zrealizovať dobrovoľníci zo spol Magna PT s.r.o a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Ďakujeme všetkým zapojeným.

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »