Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021

Od 3.5.2021  žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca predkladá: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti každých 7 dní  a tiež pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti pre všetkých žiakov ZŠ – TU

ďalšie články