Návrat do škôl od 8.2.2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 8. februára 2021 začína prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa. Podmienkou nástupu je test jedného zákonného zástupcu.

Na testovanie môžete využiť mobilné odberné miesto na testovanie (MOM) zriadené na našej škole.

Testovať budú dva odberné tímy nasledovne:

         05.02.2021   (piatok),    v čase 16:00 hod. – 20:00 hod.
         06.02.2021  (sobota),   v čase    9:00 hod. – 17:00 hod.
         07.02.2021  (nedeľa),   v čase    9:00 hod. – 17:00 hod.  

Prevádzka školy od pondelka 8.2.2021 je v čase 6:30 – 16:00.

Zákonný zástupca pri nástupe žiaka do školy predloží Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti TU

Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín prezenčného vyučovania. ŠKD pre prihlásených žiakov je v prevádzke. Školská jedáleň poskytuje žiakom, ktorí sa zúčastňujú vyučovania, obed.

V termíne jarných prázdnin (22.2.2021 – 26.2.2021) plánujeme Jarnú školu bez domácich úloh s cieľom precvičiť preberané učivo a získať zručnosti rôzneho druhu (tvorivé dielne, športové aktivity a iné).

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »