Názov projektu: Slúžime komunitám košického kraja – projekt SKOK

Realizácia projektu: 2020 – 2022

Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o.z.  a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenšteinska a Európskej únie.

Jedným z cieľov projektu je pretvorenie vybraných školských pozemkov na plochy s významnými klimatickými, ekologickými a edukačnými funkciami. Adaptačné a mitigačné opatrenia, uskutočnené na pozemkoch budú následne slúžiť na vytvorenie „územného systému zdravej klímy“ v meste Košice. Súčasťou projektu je taktiež proces teoretickej odbornej prípravy v oblasti dizajnovania školských pozemkov a prípravy edukačných aktivít s environmentálnym zameraním pre žiakov základných škôl

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »