Neobyčajná hodina ruského jazyka

V stredu 15.6.2022 žiaci 9.B a 8.AB sa v rámci predmetu ruský jazyk zúčastnili exkurzie v centre mesta. Žiaci mali za úlohu naučiť sa krátky text o pamätihodnostiach mesta Košice. Žiaci po rusky rozprávali o histórii mesta, o Dóme sv. Alžbety, kaplnke sv. Michala, o múzeách, športe  a oddychu v našom meste. Pani učiteľka Mgr. Anna Magurová naše poznatky zaznamenávala na video.

Takýto typ hodiny sa nám nesmierne páčil a boli by sme radi, keby sa to opakovalo častejšie.

                                                                                                              Žiaci 8.A, 8.B a 9.B triedy

ďalšie články

Prváčikovia v škole

Pokyny riaditeľstva školy k otvoreniu školského roka 2020/2021 pre žiakov prvého ročníka. Vážení rodičia prváčikov, slávnostné otvorenie školského roka bude v átriu školy o 8.30 hod. (

čitať celý článok »